Kích hoạt SSH trên Ubuntu 17.04, 16.10, 16.04, 14.04,…

Kích hoạt SSH trên Ubuntu 17.04, 16.10, 16.04, 14.04,…

Mặc định sau khi cài đặt, chúng ta chưa thể remote đến Ubuntu 17.04 qua SSH. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt tính năng này.

Xem thêm:

Kích hoạt Remote Access đến Ubuntu từ Windows

Cài bộ gõ tiếng Nhật trên Ubuntu

Cấu hình IP, Hostname trên Ubuntu

Cài đặt bộ gõ tiếng Việt trên Ubuntu 17.04

Mở Terminal

Chúng ta có thể mở Terminal bằng tổ hợp phím Ctrl + Alt + T  hoặc vào tìm kiếm từ khóa “terminal” để mở.

Cài đặt OPENSSH

Chúng ta cài đặt OpenSSH bằng lệnh sau:

sudo apt-get install openssh-server -y

Cấu hình SSH

Mở file sshd_config để cấu hình SSH

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Nếu không dùng đc lệnh nano thì bạn thực hiện lệnh sau để cài đặt:

sudo apt-get install nano -y

Sau khi mở file sshd_config bạn tìm đến dòng #Port 22. Bỏ dấu # và cấu hình cổng bạn muốn. Ở đây mình để nguyên cổng 22

Khởi động lại dịch vụ SSH

sudo service ssh restart

Đến đây bạn có thể truy cập vào server qua cổng SSH đã cấu hình ở trên, chúc bạn thành công.