Hướng dẫn nhắn tin Telegram trên Linux Terminal

Linux

Như các bạn đã biết thì Telegram là một dịch vụ tin nhắn tuyệt vời khi cho chúng ta các tính năng nhắn tin đa nền tảng. Và bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Telegram nhưng theo một cách khác.

Chúng ta sẽ không cài bản GUI mà chúng ta sẽ dùng trực tiếp Terminal để gửi và nhận tin nhắn luôn, quá tuyệt đúng không nào. Bạn không cần phải mở cửa sổ Telegram nữa, mà chỉ cần dùng Terminal thôi!

Trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn thiên về Ubuntu hơn, nếu bạn sử dụng các distro khác, hãy kéo xuống cuối bài viết nhé.

BƯỚC 1:

Nhập sudo apt install telegram-cli rồi gõ Y và nhấn enter để bắt đầu tiến trình cài đặt

BƯỚC 2:

telegram-cli để chạy telegram. Khi chạy lần đầu, nó sẽ yêu cầu bạn nhập số điện thoại. Bạn nhập số điện thoại đã đăng ký với telegram và nhấn Enter.

Đợi 1 tí là có tin nhắn SMS, bạn kiểm tra nếu là từ Telegram gửi đến kèm mã số thì bạn nhập mã vào.

Mình sẽ thử nhắn tin đến nhóm tên test mình đã tạo sẵn.

Và đây là kết quả

MỘT SỐ CÂU LỆNH ĐỂ THAO TÁC VỚI TELEGRAM

  • contact_list: hiện danh sách người liên hệ của bạn
  • dialog_list: hiện danh sách chat cá nhân, nhóm với số tin nhắn chưa đọc
  • msg <tên> <tin nhắn>: gửi <tin nhắn> đến người hoặc nhóm có <tên> cụ thể
  • history <tên> <số dòng>: hiện lịch sử nhắn tin của một người hoặc nhóm và <số dòng> bạn cần tra cứu

Nguồn