Cài Driver Nvidia GPU 1080Ti, Docker CE 18 và nvidia-docker2 trên hệ điều hành Ubuntu

Ubuntu

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cài Driver Nvidia GPU 1080Ti, Docker CE 18 và nvidia-docker2 trên hệ điều hành Ubuntu

Cài driver Nvidia 1080 Ti

Các bạn thực hiện các lệnh sau:

Ra kết quả thế này là đã cài driver thành công:

Cài Docker-ce

Các bạn thực hiện các lệnh sau:

Cài nvidia-docker2

Các bạn thực hiện từng bước như sau:

Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: Cài driver Nvidia 1080Ti trên Centos

Share: