Cài đặt python pip và python library offline

Khi làm việc hay triển khai hệ thống Linux việc cài đặt môi trường cho ứng dụng hết sức quan trọng. Nếu từ đầu chúng ta quên cài, hoặc khi nâng cấp hệ thống cần cài đặt thêm trong khi server lại không được kết nối internet dẫn đến việc cài đặt không đơn giản […]

Share:
Continue Reading