Tổng hợp link tải Ubuntu 12 ~ 20

Giới thiệu hệ điều hành Ubuntu

Ubuntu là một hệ điều hành mã nguồn mở do Canonical Ltd phát triển, với nhiều phiên bản dành cho hệ máy Desktop, Server, Cloud Computing hay IoT. Ubuntu được phát hành miễn phí, là giải pháp hữu hiệu để thay thế hệ điều hành windows và tiệp kiệm trong chi phí đầu tư của nhiều doanh nghiệp.

Ubuntu mang nhiều ưu điểm cho bạn sử dụng như:

  • Không cần cài đặt phần mềm diệt virus nên máy tính sẽ không bị chậm do cài đặt những phần mềm mềm bảo mật này.
  • Những phần mềm bạn có thể tải trên Software Center của Ubuntu nên rất an toàn.
  • Dung lượng bộ nhớ sau khi cài Ubuntu chỉ tầm vài Gb so với vài chục Gb của windows
  • Có thể chạy được các phần mềm của windows những những phần mềm này không thể ảnh hưởng đến hệ thông của Ubuntu được, nên không gây ra nhiều lỗi.

Tổng hợp link tải Ubuntu các phiên bản

Ubuntu 12.04.5 LTS

Links tải bản 64 bit

Links tải bản 32 bit

Ubuntu 14.04.5 LTS

Links tải bản 64 bit

Links tải bản 32 bit

Ubuntu 16.04.2 LTS

Links tải bản 64 bit

Links tải bản 32 bit

Ubuntu 16.10

Links tải bản 64 bit

Links tải bản 32 bit

Ubuntu 17.04

Links tải bản 64 bit

Links tải bản 32 bit

Ubuntu 18.04

Link tải bản 64bit

Ubuntu 18.04.1

Link tải bản 64bit

Ubuntu 18.04.2

Link tải bản 64 bit

Ubuntu 18.10

Link tải bản 64bit

Ubuntu 19.10

Link tải Ubuntu 19.10 64bit

Ubuntu 20.04

Link tải Ubuntu 20.04 64bit