Cài đặt Opera Browser Trên Ubuntu 18.04 / 16.04 và Linux Mint 19

Ubuntu

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trình duyệt Opera trên Ubuntu 18.04 / 16.04 & Linux Mint 19 / Linux Mint 18.

Install Opera Browser

Để cài Opera các bạn thực hiện những lệnh sau

Trong quá trình cài đặt, bạn chọn Yes khi hệ thống hiện thông báo bên dưới

Khởi động Opera Browser

Ubuntu 18.04: Activities >> Search for Opera.

Install Opera Browser on Ubuntu 18.04 - Start Opera Browser on Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04: Dash >> Search for Opera.

Install Opera Browser on Ubuntu 16.04 - Start Opera Browser on Ubuntu 16.04

Linux Mint 19 / Linux Mint 18 [Cinnamon Desktop] : Menu >> Internet >> Opera.

Install Opera Browser on Linux Mint 19 - Start Opera Browser on Linux Mint

Opera Browser Running on Ubuntu 18.04:

Install Opera Browser on Ubuntu 18.04 - Opera Browser Running on Ubuntu 18.04

Opera Browser Running on Ubuntu 16.04:

Install Opera Browser on Ubuntu 16.04 - Opera Browser Running on Ubuntu 16.04

Opera Browser Running on Linux Mint:

Install Opera Browser on Linux Mint 19 - Opera Browser Running on Linux Mint 19

Chúc các bạn thành công!

Source

Share: