Cài đặt virtualbox 5.2 trên Linux Mint 19 / Linux Mint 18

VirtualBox là một phần mềm mã nguồn mở dùng để tạo máy ảo trên Linux cũng như Windows. VirtualBox có thể cài đặt trên nhiều hệ điều hành như Linux, Windows, Solaris, OS X, và OpenSolaris. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt VirtualBox trên Linux Mint 19 / Linux Mint 18 Install VirtualBox 5.2 on […]

Share:
Continue Reading

Cài đặt Java 11 trên Ubuntu 18.04 LTS (Bionic)

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Java 11 trên Ubuntu 18.04 Xem thêm: Các bài viết liên quan đến hệ điều hành Ubuntu Cài đặt các packages cần thiết Thực hiện lệnh sau để chuyển qua user root và cài đặt các packages sudo -i apt install wget libasound2 libasound2-data Download Java […]

Share:
Continue Reading

Cài đặt Java 11 trên CentOS 7/6, Fedora 28-25

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Java 11 trên CentOS 7/6, RHEL 7/6 và Fedora 28/27/26/25 system. Xem thêm: Các bài viết về hệ điều hành Centos Tải Java 11 Tải java bằng lệnh sau: wget –no-cookies –no-check-certificate –header “Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie” http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/11+28/55eed80b163941c8885ad9298e6d786a/jdk-11_linux-x64_bin.tar.gz Sau đó dùng lệnh sau để giải nén: tar […]

Share:
Continue Reading

Cấu hình Static IP Address trên Ubuntu 18.04 Server Edition

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình static IP trên Ubuntu 18.04 Xem thêm: Các bài viết liên quan đến hệ điều hành Ubuntu Netplan là gì? Ở Ubuntu 18.04, ifupdown (bao gồm các tiện ích  ifup và ifdown quen thuộc) đã được thay thế bởi Netplan. Netplan là một giao diện đơn giản để […]

Share:
Continue Reading

Cài đặt Opera Browser Trên Ubuntu 18.04 / 16.04 và Linux Mint 19

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trình duyệt Opera trên Ubuntu 18.04 / 16.04 & Linux Mint 19 / Linux Mint 18. Install Opera Browser Để cài Opera các bạn thực hiện những lệnh sau wget -qO- https://deb.opera.com/archive.key | sudo apt-key add – Run the following command to add Opera browser repository to […]

Share:
Continue Reading

Cài Driver Nvidia GPU 1080Ti, Docker CE 18 và nvidia-docker2 trên hệ điều hành Ubuntu

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cài Driver Nvidia GPU 1080Ti, Docker CE 18 và nvidia-docker2 trên hệ điều hành Ubuntu Cài driver Nvidia 1080 Ti Các bạn thực hiện các lệnh sau: #Cập nhật hệ thống sudo apt update #Thêm driver repository sudo apt-add-repository ppa:graphics-drivers/ppa #Tìm kiếm và cài đặt driver […]

Share:
Continue Reading