Tạo máy ảo trên ESXi 6.5: Windows Server 2016

Tạo máy ảo trên ESXi 6.5: Windows Server 2016

Tiếp theo loạt bài về chủ để Virtualization, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo máy ảo trên ESXi 6.5, và cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo đó.

Xem thêm:

Cài đặt và cấu hình ESXi 6.5

Kết nối ESXi 6.5 và share storage.

Kích hoạt SSH trên ESXi

Upload files lên VMware vSphere datastore

Kết nối đến ESXi

Trước hết chúng ta kết nối đến ESXi thông qua vSphere (HTML5 Web) Host Client 6.5​

Bạn có thể dùng hostname hoặc IP của ESXi để truy cập.

 

Upload file ISO cài đặt hệ điều hành

Bước tiếp theo chúng ta phải tải file ISO cài đặt hệ điều hành (Windows/Linux) lên ESXi datastore. Nếu chưa biết cách upload bạn có thể xem bài viết sau: Hướng dẫn upload file lên ESXi datastore

Ngoài ra để đảm bảo sự tương thích, bạn nên kiểm tra VMware Hardware Comparability Lists (HCL)

 

Tạo máy ảo Windows

Click phải vào Virtual Machine và chọn Create/Register VM. 

Tiếp theo chúng ta tiến hành thiết lập cấu hình cho máy ảo

Đặt tên và chọn các mục phù hợp (Ví dụ tạo máy ảo Windows chạy hệ điều hành Windows Server 2016 thì thiết lập như sau)

Chọn data store

Thiết lập cấu hình cho máy ảo

 

Mục CD/DVD Drive chọn Datastore ISO file sau đó Browse đến ISO file bạn đã upload lên.

 

Nhớ tích vào dòng Connect at power on để khi khởi động máy ảo thì có thể cài đặt luôn

Click Finish để hoàn thành cấu hình máy ảo

Cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

Sau khi cấu hình máy ảo xong, bạn bật máy ảo bằng cách chọn máy ảo muốn bật và click vào Power on

Chúng ta tiến hành cài đặt Windows Server 2016 như bình thường.

Chọn ngôn ngữ, định dạng ngày giờ, bàn phím rồi click Next

Click Install now

Điền license key hoặc có thể điền sau thì click vào I don’t have a product key 

Chọn phiên bản Windows Server bạn muốn cài

Tích vào I accept …  rồi click Next để tiếp tục

Click vào Custom: Install Windows only . Click vào Upgrade để update nhưng tại đây mình triển khai nên máy ảo nên chọn dòng Custom để cài mới

Chọn ổ đĩa muốn cài đặt

Bước này thiết lập mật khẩu cho Local Administrator. Sau đó click Finish để hoàn thành quá trình cài đặt.

Trên đây là hướng dẫn tạo máy ảo và demo cài Windows Server 2016 lên máy ảo, chúc các bạn thành công.

Tham khảo từ: experts-exchange.com