Cài đặt Java 11 trên Ubuntu 18.04 LTS (Bionic)

Ubuntu

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Java 11 trên Ubuntu 18.04

Xem thêm: Các bài viết liên quan đến hệ điều hành Ubuntu

Cài đặt các packages cần thiết

Thực hiện lệnh sau để chuyển qua user root và cài đặt các packages

Download Java 11

Tải java 11 bằng câu lệnh sau

Nếu chưa cài wget thì thực hiện lệnh sau để cài’

Cài đặt Java 11 trên Ubuntu 18.04

Sử dụng câu lệnh sau để cài Java 11

Sau đó cấu hình chọn Java 11 thành phiên bản java mặc định:

 

Theo như hình trên java 11 ở vị trí số 3, do đó chọn số 3 và Enter

Thực thi lệnh để đặt javac và jar làm mặc định:

Kiểm tra Java Version

Kiểm tra phiên bản Java bằng lệnh sau

Output:

Cấu hình biến môi trường của java

Cấu hình biến môi trường của Java bằng những câu lệnh sau:

Thêm hoặc cập nhật nội dung sau vào file:

Lưu file và thực thi lệnh sau:

Như vậy mình đã cài đặt thành công Java 11 trên Ubuntu 18.04. Chúc các bạn thành công.

Nguồn

Share: