Bật tính năng Remote Access đến Ubuntu 16.04 từ Windows

Bật tính năng Remote Access đến Ubuntu 16.04 từ Windows

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách bật tính năng Remote Access đến Ubuntu 16.04 từ Windows. Cách làm như sau:

Xem thêm:

Cấu hình IP trên Ubuntu

Cài bộ gõ tiếng Nhật trên Ubuntu

Bước 1: Tìm kiếm Desktop Sharing sau đó click vào icon Desktop Sharing.

Bước 2:

Tại mục sharing chọn 2 option:

  • Allow other users to view your desktop
  • Allow other users to control your desktop (Optional)

Tại mục security có 3 tùy chọn sau:

  • Bạn phải xác nhận tại máy ubuntu thì mới có thể truy cập
  • Mật khẩu yêu cầu khi kết nối
  • Nếu router hỗ trợ UPnP và UPnP được bật thì bạn cho phép người ngoài LAN truy cập.

Bước 3: Tắt yêu cầu mã hóa

Nếu kết nối bạn gặp phải lỗi như ảnh sau đây thì làm nhưng bước tiếp theo để tắt chức năng mã hóa remote access

Thực hiện lệnh sau để cài đặt dconf

sudo apt install dconf-editor

Sau đó tìm kiếm dconf và mở nó lên. Truy cập đến org -> gnome -> desktop -> remote-access. Sau đó bỏ chọn dòng require-encryption

Bây giờ thì bạn đã có thể Remote đến Ubuntu 16.04 từ Windows bằng bất kì phần mềm VNC Client nào rồi đấy. Chúc các bạn thành công.