Tạo file zip có mật khẩu trên Ubuntu 18.04 LTS

Ubuntu
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo file Zip có mật khẩu bảo vệ trên Ubuntu 18.04

Để tạo file Zip có mật khẩu các bạn có thể sử dụng Command Line hoặc trên giao diện GNOME

Sử dụng Command Line

Nếu chưa cài công cụ zip/unzip các bạn có thể cài đặt bằng lệnh sau:

Tiếp theo chọn file các bạn muốn tạo file zip, hoặc có thể tạo 1 file để test như sau:

Nội dung file:

Tiếp theo các bạn dùng lệnh sau để tạo file zip có mật khẩu

Nhập mật khẩu cho file:

Bây giờ bạn có thể kiểm tra bằng cách giải nén file vừa tạo:

Nhập mật khẩu để giải nén file:

Tạo file trên môi trường GUI

Click phải chuột file muốn nén chọn Compress….:

Create a .zip file in GNOME

Ở Mục Other Options bạn gõ mật khẩu vào ô Password:

Set a password for the zip file

Click nút Create để tạo file zip

Zip file created successfully

Zip file in Ubuntu File explorer

Kiểm tra bằng cách giải nén file và nhập mật khẩu đã sử dụng lúc nãy.

Extract password protected file

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tạo file zip có mật khẩu trên Ubuntu 18.04 trên môi trường CLI và GUI. Chúc các bạn thành công.

 

Share: