Tắt dịch vụ bị treo trên Windows bằng console

Window

Trong quá trình sử dụng Windows, đôi khi có những dịch vụ bị treo và chúng ta không thể tắt/ bật/khởi động lại dịch vụ theo cách bình thường ở cửa sổ service. Để khắc phục điều này mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt các dịch vụ bị treo bằng phương pháp thủ công. Cách làm như sau:

Tìm tên dịch vụ cần tắt

Ví dụ dịch vụ Amazon SSM Agent dưới đây, các bạn click phải vào dịch vụ và chọn Properties

Hanged Service on Windows

Tên dịch vụ sẽ nằm ở dòng Service name

 

Find Windows Service name

Tìm PID của dịch vụ

Để tìm PID (process id) của dịch vụ, các bạn mở CMD và gõ lệnh sau:

sc queryex [servicename]

Find PID of Windows Service

Tắt dịch vụ bằng PID

Để tắt dịch vụ bằng PID các bạn gõ lệnh sau:

 taskkill /pid [pid number] /f

Kill Process by PID on Windows

Như vậy chúng ta đã tắt thành công dịch vụ Amazon SSM Agent. Bây giờ bạn có thể khởi động lại dịch vụ để sử dụng. Chúc các bạn thành công.

Share: