Tắt dịch vụ bị treo trên Windows bằng console

Trong quá trình sử dụng Windows, đôi khi có những dịch vụ bị treo và chúng ta không thể tắt/ bật/khởi động lại dịch vụ theo cách bình thường ở cửa sổ service. Để khắc phục điều này mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt các dịch vụ bị treo bằng phương pháp thủ công. […]

Share:
Continue Reading