Cài đặt Gulp.js trên Fedora 28/27/26 – Linux Mint 19/18 – CentOS/RHEL 7/6

Linux

Gulp là một công cụ giúp các lập trình viên tự động hóa nhiều công việc trong quá trình phát triển sản phẩm. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Gulp.js trên Fedora 28/27/26 – Linux Mint 19/18 – CentOS/RHEL 7/6

Cài đặt Node.js

Để cài Gulp, trước hết bạn phải cài node.js, đơn giản như sau:

Trên Fedora:

Thêm node.js dnf repository

Cài Node.js

Trên Linux Mint:

Trên Centos:

Thêm node.js dnf repository

Cài Node.js

Cài đặt Gulp.js

Sau khi cài đặt node.js các bạn cài gulp như sau:

Trên Fedora:

Kiểm tra phiên bản:

Trên Linux Mint:

Kiểm tra phiên bản:

Trên Centos:

Kiểm tra phiên bản:

Chúc các bạn thành công.

Share: