Tự động gửi file đến ftp server – bash shell upload multiple files via ftp

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 bash shell có chức năng tự động gửi file lên ftp serer và xóa file đã gửi. Tạo file upload.sh vi /home/tmpdir/upload.sh Nội dụng file: #!/bin/bash HOST=192.168.1.169 USER=admin [email protected] mv /home/dir/*.jpg /home/tmpdir/ cd /home/tmpdir/ ftp -inv $HOST <<EOF user $USER $PASSWORD cd /home/dest_dir/ mput *.jpg […]

Chia sẻ bài viết nhé bạn:
Share

Read More

Mở nhiều tab kết nối đến máy chủ Linux qua giao thức SSH bằng công cụ MTPuTTY

Khi bắt đầu tìm hiểu Linux, việc kết nối đến máy chủ cài Linux là điều không thể tránh khỏi. Có rất nhiều công cụ để kết nối đến máy chủ Linux trong môi trường Windows, nhưng có lẽ PuTTY là công cụ phổ biển nhất. Tuy nhiên, nếu muốn kết nối đến nhiều máy […]

Chia sẻ bài viết nhé bạn:
Share

Read More