Zabbix 4.2: Giám sát thông qua Zabbix Proxy

Tiếp theo series Zabbix 4.2, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình giám sát host thông qua Zabbix Proxy.

Zabbix 4.2 Series:

Cài đặt & Triển khai Zabbiz 4.2 trên Centos 7

Cấu hình Zabbix-Agent, Thêm, xóa Host

Script tự động cài đặt, cấu hình Zabbix-Agent

Giám sát thông qua Zabbix Proxy

Tạo mới Templates, Applications, Items, Triggers, Graphs

Tạo bản đồ Network

Ở bài viết Script tự động cài đặt, cấu hình Zabbix-Agent mình đã hướng dẫn các bạn tạo script tự động cài đặt và cấu hình Zabbix Agent. Trong Series Zabbix 4.2, Zabbix Proxy có IP 192.168.1.121 do vậy tiếp theo bài viết trước, mình sẽ cấu hình giám sát host trên thông qua Zabbix Proxy.

Kiểm tra thông tin host

Trước khi cấu hình trên Web chúng ta xác nhận lại một số thông tin sau:

  • Hostname: WEB-SERVER
  • IP: 192.168.1.111
  • PSKIdentity:web-server_psk
  • zabbix_agentd.psk: 1361d72ffa0f22e9a0af8b2ce064de4c85a0b0dfd2f73ae0b051be283edeb74a
  • Zabbix Proxy IP: 192.168.1.121

Cấu hình

Chúng ta tiến hành các bước cấu hình trên Web, nếu quên các bạn có thể xem lại bài viết Cấu hình Zabbix-Agent, Thêm, xóa Host

Tạo Host

Khác với giám sát thông qua Zabbix-Server, bạn phải chọn Zabbix-Proxy ở mục Monitored by proxy.

Thêm Templates

Cấu hình chứng thực bằng PSK

Kết quả

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình giám sát host thông qua Zabbix-Proxy. Chúc các bạn thành công.