Zabbix 4.2: Script tự động cài đặt, cấu hình Zabbix-Agent

Monitoring

Khi triển khai Zabbix, việc phải cài đặt Zabbix-Agent trên nhiều máy là điều khó tránh khỏi, do vậy bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo Script tự động cài đặt và cấu hình Zabbix-Agent trên Linux.

Zabbix 4.2 Series:

Cài đặt & Triển khai Zabbiz 4.2 trên Centos 7

Cấu hình Zabbix-Agent, Thêm, xóa Host

Script tự động cài đặt, cấu hình Zabbix-Agent

Giám sát thông qua Zabbix Proxy

Tạo mới Templates, Applications, Items, Triggers, Graphs

Tạo bản đồ Network

Tạo file Script

Các bạn có thể tạo file script như sau:

Copy nội dung bên dưới nhưng nhớ sửa lại cho phù hợp với hệ thống của các bạn nhé.

Mình giải thích một chút về script:

  • SERVER: là địa chỉ của Zabbix Server hoặc Zabbix Proxy, tùy theo hệ thống của bạn theo mô hình nào để cấu hình cho phù hợp
  • HOSTNAME: hostname của máy cần giám sát.
  • PSKIdentity=psk identity để cấu hình chứng thực bằng psk

Khi thực thi Script sẽ tiến hành cài đặt Zabbix-Agent 4.2. Sau đó sẽ chỉnh sửa file config của Zabbix Agent. Tiếp theo sẽ tạo file mã psk để cấu hình chứng thực bằng psk trên Web. Cuối cùng sẽ xóa các file tạm không cần thiết và khởi động dịch vụ Zabbix-agent.

Thực thi script và kiểm tra

Sau khi tạo xong script các bạn thực thi script bằng lệnh:

Quá trình cài đặt:

Nếu không có lỗi gì xảy ra thì quá trình cài đặt như trên là thành công.

Chúc các bạn thành công. Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cấu hình theo dõi thông qua Zabbix Proxy. Các bạn nhớ đón đọc nhé!

Share: