Zabbix 4.2: Tạo bản đồ Network

Monitoring

Tiếp theo Zabbix 4.2 Series, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo bản đồ Network trên Zabbix 4.2

Zabbix hỗ trợ quản trị viên tạo ra các bản đồ mạng để dễ dàng phát hiện sự cố, từ đó có thể giám sát, quản lý tốt hơn hệ thống của mình. Chúng ta cùng bắt đầu tạo bản đồ cho hệ thống Zabbix nhé.

Zabbix 4.2 Series:

Cài đặt & Triển khai Zabbiz 4.2 trên Centos 7

Cấu hình Zabbix-Agent, Thêm, xóa Host

Script tự động cài đặt, cấu hình Zabbix-Agent

Giám sát thông qua Zabbix Proxy

Tạo mới Templates, Applications, Items, Triggers, Graphs

Tạo bản đồ Network

Để tạo bản đồ, từ thanh menu các bạn chọn Monitoring -> Maps -> Create map

Ở đây lưu ý các mục sau:

  • Owner: chủ sở hữu của bản đồ
  • Name: tên bản đồ
  • Width: chiều rộng
  • Height: chiều cao

 

Tiếp theo chuyển qua tab Sharing

Ở đây bạn có thể quyết định chia sẻ bản đồ này cho Group/User nào, và phân quyền cho từng đối tượng cụ thể. Sau đó click Update để cập nhật cài đặt.

Quay trở lại menu Monitoring -> Maps -> Create map. Các bạn click vào Constructor để xây dựng các thành phần của bản đồ.

Tại Map element chọn Add để thêm các thành phần/thiết bị trong hệ thống.

Ở đây chú ý các mục sau:

  • Type: Chọn Host để có thể theo dõi tình trạng host trên bản đồ
  • Label: Tên của thiết bị được hiển thị
  • Host: Chọn host bạn muốn hiển thị
  • Icons: Chọn icon phù hợp với thiết bị cần hiển thị

Tương tự mình tạo thêm một Database Server

Sau khi tạo ra 2 thiết bị, bạn giữ phím Ctrl và chọn cả 2 sau đó ở mục Link click vào Add để tạo liên kết giữa 2 thiết bị.

Bạn có thể tạo Shape cho các nhóm thiết bị bằng cách click Add ở mục Shape

Mình sẽ tiến hành tạo các thiết bị còn lại trong hệ thống. Sau khi hoàn thành chúng ta quay trở lại menu Monitoring -> Maps sau đó chọn System Map mới tạo. Như các bạn thấy bản đồ bên dưới đây giúp chúng ta quản lý hệ thống một cách trực quan hơn, nếu host có vấn đề cũng được hiển thị ra bản đồ.

Vấn đề được giải quyết cũng được bản đồ cập nhật nhanh chóng

Trên đây là cách tạo bản đồ Network trên Zabbix 4.2. Chúc các bạn thành công.

 

Share: