Cài đặt giao diện Xfce và xrdp remote destop trên Centos 7

Cài đặt giao diện Xfce và xrdp remote destop trên Centos 7

Xfce là một giao diện desktop gọn nhẹ dành cho hệ điều hành Linux. Nó không chiếm nhiều tài nguyên nhưng vẫn mang lại một giao diện rất trực quan và thân thiện người dùng. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt giao diện Xfce trên Centos 7 và XRDP Remote Desktop (công cụ điều khiển từ xa máy chủ Linux thông qua Remote Desktop Client)

Xem thêm:

Loạt bài về hệ điều hành Centos

Cài đặt giao diện Xfce

Để cài đặt Xfce các bạn thực hiện lệnh sau:

sudo yum -y install epel-release
sudo yum -y --enablerepo=epel groupinstall Xfce

Cài đặt XRDP

sudo yum -y install xrdp tigervnc-server

Khởi động XRDP

sudo systemctl start xrdp

Kích hoạt XRDP khởi động cùng máy

sudo systemctl enable xrdp

Cấu hình SELinux

sudo chcon -t bin_t /usr/sbin/xrdp /usr/sbin/xrdp-sesman

Cấu hình Firewall

Bạn có thể disable Firewall bằng lệnh:

sudo systemctl disable firewalld

Hoặc mở port cho dịch vụ XRDP

firewall-cmd --permanent --add-port=3389/tcp
firewall-cmd --reload

Tạo file ~/.Xclients

echo "xfce4-session" > ~/.Xclients
chmod a+x ~/.Xclients

Để chắc chắn các bạn nên khởi động lại hệ thống

reboot

Kết nối

Sử dụng Remote Desktop Connection để kết nối như sau:

Điền IP của máy tính Linux vừa cài đặt sau đó click Connect để kết nối

Nếu muốn lần sau không hiện thông báo này thì bạn có thể chọn ô “Don’t ask me…” sau đó click Yes

Nhập user/pass của máy cần kết nối

Kết nối thành công sẽ hiện ra desktop của máy cần kết nối

Chúc các bạn thành công