Cài đặt CentOS 8 Desktop

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Centos 8 Desktop

Xem thêm:

Centos 8 ra mắt 

Cài đặt CentOS 8 Desktop

Cấu hình Static IP trên Centos 8 

Cài đặt Java trên Centos 8

Yêu cầu

  • Cấu hình tối thiểu cho Centos 8 gồm ổ cứng trống 8GB và 2 GB RAM trở lên.
  • Đường truyền internet

Tải CentOS 8 ISO File

Các bạn có thể tải Centos 8 ở link dưới đây

ISO:

Torent:

Sau khi tải xong file ISO các bạn tạo DVD hoặc USB BOOT để tiến hành cài đặt.

Cài đặt CentOS 8

Khởi động máy tính từ USB/DVD chúng ta có giao diện cài đặt Centos 8

CentOS 8 Boot Screen

Chọn “Install CentOS Linux 8.0

Choose language

Chọn ngôn ngữ sau đó Continue:

Installation summary

Ở đây bạn có thể cài đặt:

  • Keyboard
  • Installation Source
  • Software Selection: bạn nhớ chọn phiên bản có giao diện tại đây.
  • Time & Date
  • Kdump
  • Installation Destination

Click Installation Destination. Bạn sẽ thấy giao diện sau:

Choose hard drive to install CentOS 8 on

Chọn Automatic và click  Done để hoàn thành cấu hình ổ cứng

Choosing harddisk done

Click Begin Installation để bắt đầu cài đặt.

User settings

Click vào Root Password để cài đặt mật khẩu cho user root.

Set root password

Click done để hoàn thành, nếu chưa có nhu cầu tạo user bạn có thể bỏ qua bước tạo user thường.

User added successfully

Sau khi quá trình hoàn thành cài đặt yêu cầu khởi động lại hệ thống.

Installation Complete

Sau khi click Reboot máy sẽ khởi động và hiện ra giao diện CentOS License information screen:

Initial setup of CentOS 8

Click  License Information, chọn đồng ý License agreement sau đó click Done:

License information

License accepted

Click FINISH CONFIGURATION. Sau đó login vào hệ thống.

Màn hình CentOS 8 Welcome screen:

Choose language

Xác nhận lại ngôn ngữ

Choose keyboard

Và bàn phím

Privacy settings

Click Next:

Connect to online accounts

Nếu không kết nối các tài khoản online như trên chọn Skip:

CentOS 8 is ready to go

Click Start Using CentOS Linux Bạn sẽ thấy desktop của CentOS 8:

CentOS Desktop

Như vậy chúng ta đã hoàn thành quá trình cài đặt Centos 8 mới nhất. Chúc các bạn thành công.