Cấu hình Static IP trên CentOS 8

Có nhiều cách để cấu hình static IP trên Centos 8, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Static IP trên Centos 8 có giao diện Gnome và Console.

Xem thêm:

Centos 8 ra mắt 

Cấu hình Static IP trên Centos 8 

Cài đặt Java trên Centos 8

Cấu hình Static IP trên Centos 8 có giao diện Gnome

Mở Network Settings

CentOS 8 open settings

Chọn NetworkSettings sau đó click chuột vào biểu tượng setting bên trái cửa sổ Network

CentOS 8 network settings

Cấu hình Static IP

Chọn tab IPv4 sau đó chọn Manual

Nhập vào địa chỉ IP Address,Netmask, và Gateway.

CentOS 8 change IP

DNS bạn có thể sử dụng DNS của google( 8.8.8.8 and 8.8.4.4) như hình trên.

Cuối cùng click Apply để hoàn thành.

Cấu hình Static IP trên Console

Để cấu hình Static IP trên Console, chúng ta tiến hành chỉnh sửa file cấu hình mạng của hệ thống. Tương tự Centos 7, trên Centos 8 các file cấu hình mạng được đặt ở /etc/sysconfig/network-scripts

Mặc định sau khi cài đặt, file cấu hình có nội dung tương tự như sau:

cat /etc/sysconfig/network-scrIPts/ifcfg-enp1s0

TYPE="Ethernet"
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="dhcp"
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="enp1s0"
UUID="d5f41bf4-de0a-43b3-b633-7e2ec6212e58"
DEVICE="enp1s0"
ONBOOT="yes"

Ở đây BOOTPROTO được cấu hình DHCP, để cấu hình Static IP các bạn chỉnh sửa lại tương tự như sau:

TYPE="Ethernet"
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="none"
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="enp1s0"
UUID="d5f41bf4-de0a-43b3-b633-7e2ec6212e58"
DEVICE="enp1s0"
ONBOOT="yes"
IPADDR=192.168.1.99
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.1.1
DNS1=8.8.8.8

Trong đó:

  • BOOTPROTO=”none”  -> không sử dụng DHCP
  • IPADDR=192.168.1.99 -> IP tĩnh muốn cài đặt
  • PREFIX=24 -> subnet mask 255.255.255.0
  • GATEWAY=192.168.1.1 -> địa chỉ gateway
  • DNS1=8.8.8.8 -> dns

Sau khi chỉnh sửa các bạn lưu file và chạy lệnh sau để cập nhật cấu hình mạng:

systemctl restart NetworkManager

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình Static IP trên Centos 8 trên giao diện đồ họa và console. Chúc các bạn thành công.