Mở rộng dung lượng ổ cứng của máy ảo Centos trên VMware

Centos VMware

Giới thiệu về LVM (Logical Volume Manager)

LVM là một công cụ để quản lý phân vùng logic được tạo và phân bổ từ các ổ đĩa vật lý. Với LVM bạn có thể dễ dàng tạo mới, thay đổi kích thước hoặc xóa bỏ phân vùng đã tạo.

LVM được sử dụng cho các mục đích sau

  • Tạo 1 hoặc nhiều phần vùng logic hoặc phân vùng với toàn bộ đĩa cứng (hơi giống với RAID 0, nhưng tương tự như JBOD), cho phép thay đổi kích thước volume.
  • Quản lý trang trại đĩa cứng lớn (Large hard Disk Farms) bằng cách cho phép thêm và thay thế đĩa mà không bị ngừng hoạt động hoặc gián đoạn dịch vụ, kết hợp với trao đổi nóng (hot swapping).
  • Trên các hệ thống nhỏ (như máy tính để bàn), thay vì phải ước tính thời gian cài đặt, phân vùng có thể cần lớn đến mức nào, LVM cho phép các hệ thống tệp dễ dàng thay đổi kích thước khi cần.
  • Thực hiện sao lưu nhất quán bằng cách tạo snapshot nhanh các khối một cách hợp lý.
  • Mã hóa nhiều phân vùng vật lý bằng một mật khẩu.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn mở rộng dung lượng ổ cứng của máy ảo Centos trên VMware.

Mở rộng dung lượng ổ cứng của máy ảo Centos trên VMware

Để thực hiện mình sẽ chuẩn bị một máy ảo Centos trên VMware với ổ cứng có dung lượng 20GB.

Các bạn có thể kiểm tra dung lượng của phân vùng, ổ cứng bằng lệnh dffdisk như sau:

Sau khi tắt máy và mở rộng ổ cứng của máy ảo lên 40GB, thực thi lệnh fdisk một lần nữa để xác nhận.

Chúng ta thấy sda đã được tăng dung lượng lên 42,9GB.

Để tăng dung lương phân vùng /dev/mapper/centos-root lên 40GB các bạn làm theo các bước sau:

Tạo phân vùng sda3

Sau khi tạo xong phân vùng sda3 các bạn nhớ REBOOT máy bằng lệnh reboot hoặc shutdown -r  now

Tiếp theo thực thi lệnh pvcreate

Tiếp theo thực thi lệnh vgextend

Kiểm tra kích thước Volume group bẳng lệnh vgdisplay

Mở rộng kích thước phân vùng /dev/mapper/centos-root

Kiểm tra kích thước Logical volume bẳng lệnh lvdisplay

Chúng ta thấy /dev/centos/root đã được mở rộng lên 36,99 GB

Tiếp theo chúng ta tiến hành resize filesystem:

Trên Centos 6:

Trên  Centos 7

Kiểm tra lại một lên nữa bằng lệnh df

Việc thay đổi kích thước ổ cứng hay phân vùng có thể mang đến các rủi ro như thao tác nhầm hay mất dữ liệu, do đó các bạn nên sao lưu trước khi thực hiện. Chúc các bạn thành công.

Share: