Thay đổi timezone trên Linux

Linux

Có nhiều cách để thay đổi timezone trên hệ điều hành Linux, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn một số cách để thay đổi timezone phù hợp với nhu cầu.

Liệt kê các timezone có trên hệ thống

Các bạn thực thi lệnh sau để kiểm tra:

Cài đặt timezone

Để cài đặt timezone, các bạn thực thi lệnh sau:

Trên Ubuntu các bạn có thể dùng lệnh sau để thay đổi timezone:

Sau đó chọn timezone muốn cài đặt.

Kiểm tra timezone hiện tại

Để kiểm tra timezone sau khi cài đặt các bạn thực thi lệnh sau:

Chúc các bạn thành công.

Share: