Kiểm tra phiên bản hệ điều hành Centos/Ubuntu

Kiểm tra phiên bản hệ điều hành Centos/Ubuntu

Có nhiều cách để kiểm tra phiên bản hệ điều hành Centos hay Ubuntu, bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn một số câu lệnh để kiểm tra phiên bản hệ điều hành Centos/Ubuntu đang chạy là gì?

Hệ điều hành Centos

Trên hệ điều hành Centos bạn có thể kiểm tra phiên bản bằng một số câu lệnh sau:

hostnamectl

rpm --query centos-release

lsb_release -d

cat /etc/centos-release

cat /etc/os-release

cat /etc/redhat-release

cat /etc/system-release

Tùy vào phiên bản hệ điều hành đang chạy mà câu lệnh có thực thi được hay không. Sau đâu là ví dụ cụ thể trên Centos 6/7

Centos 6

Centos 7

Hệ điều hành Ubuntu

Trên hệ điều hành Ubuntu bạn có thể kiểm tra phiên bản bằng cách thực hiện một trong các câu lệnh sau:

hostnamectl

lsb_release -d

cat /etc/os-release

Ví dụ:

 

Chúc các bạn thành công.