Sửa lỗi Windows 10 1803 không truy cập được NAS hay máy tính trong LAN (error code: 0x80070035)

Sửa lỗi Windows 10 1803 không truy cập được NAS hay máy tính trong LAN (error code: 0x80070035)

Từ Windows 10 1709 trở về sau, vì lý do bảo mật nên giao thức mạng SMBv1 (Server Message Block version 1 ) sẽ không được cài đặt mặc định (SMBv1 is not installed by default). Do đó nếu cài đặt chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN mà bạn vẫn không truy cập được NAS (Network-Attached Storage), chỉ nhìn thấy máy tính Windows 10 và không nhìn thấy các máy tính khác được chia sẻ trong mạng LAN, hay không thấy các máy tính chạy hệ điều hành Linux, thì bạn làm theo hướng dẫn sau.

Enable SMBv1 protocol trên Windows 10

  1. Mở Control Panel.
  2. Click vào Programs.
  3. Click vào Turn Windows features on or off .
  4. Mở SMB 1.0/CIFS File Sharing Support option.
  5. Check vào SMB 1.0/CIFS Client option.
  6. Click  OK.
  7. Click  Restart now.

Chỉnh sửa Registry

Một số trường hợp sau khi cài đặt SMBv1 nhưng chỉ nhìn thấy các máy tính được chia sẻ trong LAN nhưng vẫn bị báo lỗi không cho truy cập (mã lỗi: 0x80070035) thì các bạn làm thêm bước chỉnh sửa registry như sau:

Lưu ý: việc chỉnh sửa registry nếu không thận trọng sẽ ảnh hưởng đến hệ thống do vậy các bạn nên sao lưu trước khi chỉnh sửa, và phải mở registry bằng quyền admin mới được chỉnh sửa nhé.

Truy cập registry theo đường dẫn sau: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters]

sau đó chỉnh sửa các giá trị như sau:

“EnablePlainTextPassword”=dword:00000000
“EnableSecuritySignature”=dword:00000001
“RequireSecuritySignature”=dword:00000001
“AllowInsecureGuestAuth”=dword:00000001

Sau khi thực hiện các bạn khởi động lại máy và thử xem đã truy cập được hay không nhé. Chúc các bạn thành công.