Khôi phục mật khẩu MySQL trên Linux

Khôi phục mật khẩu MySQL trên Linux

Một ngày trời không đẹp lắm tự nhiên quên mật khẩu root của MySQL thật là ác mộng phải không các bạn.

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách khôi phục mật khẩu của user root trong MySQL trên Linux nhé.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập quyền root mới có thể thực hiện khôi phục mật khẩu MySQL

Tắt dịch vụ MySQL đang chạy

Trên Ubuntu/Debian sử dụng câu lệnh:

sudo /etc/init.d/mysql stop

Trên Centos:

sudo /etc/init.d/mysqld stop

Khởi động MySQL không cần mật khẩu

Bạn thực hiện câu lệnh sau (phải có kí tự & nha)

sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &

Kết nối MySQL

Thực hiện câu lệnh:

mysql -uroot

Thiết lập mật khẩu mới cho user root

Các bạn thực hiện lần lượt những câu lệnh sau:

use mysql;

update user set password=PASSWORD("Mật khẩu mới") where User='root';

flush privileges;

quit

Lưu ý: Đối với MySQL phiên bản 5.7 thì câu lệnh tạo mật khẩu mới sẽ như sau:

update user set authentication_string=password('Mật khẩu mới') where user='root';

Tắt và bật lại MySQL

Trên Ubuntu/ Debian:

sudo /etc/init.d/mysql stop
...
sudo /etc/init.d/mysql start

Trên Centos/ Fedora/ Red Hat Enterprise Linux:

sudo /etc/init.d/mysqld stop
...
sudo /etc/init.d/mysqld start

Đăng nhập MySQL với mật khẩu mới

Thực hiện lệnh:

mysql -u root -p

Sau đó nhập mật khẩu mới bạn vừa tạo phía trên. Chúc bạn thành công.

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.7 trên các nền tảng Linux
[quangcao1]