Cài đặt WordPress trên LEMP server

Cài đặt WordPress trên LEMP server

Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB) trên Centos 7. Bài này sẽ là cách cài đặt WordPress trên LEMP Server.

Giới thiệu về WordPress

WordPress là một Open Source được viết bằng  PHP và sử dụng MySQL database. Là ngôn ngữ lập trình website được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 27/5/2003 bởi tác giả Matt Mullenweg và Mike Little. Hiện nay WordPress là ngôn ngữ lập trình Web thông dụng nhất thế giới.

Ban đầu WordPress là Open Source hỗ trợ tạo blog cá nhân, qua thời gian nó được  nhiều người sử dụng vì dễ sử dụng, nhiều tính năng hữu ích. Hiện tại, WordPress đã trở thành một CMS (Content Management System )  hỗ trợ người dùng tạo ra nhiều thể loại website khác nhau như blog cá nhân, web tin tức, giới thiệu doanh nghiệp, thương mại điện tử, khách sạn, di lịch, bất động sản,…

Cài đặt Wordpress trên server/ vps

Xem thêm: Cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB) trên Centos 7. 

Tải WordPress

Đường dẫn thư mục gốc theo bài viết: /home/nginx/html các bạn để ý thay đổi cho phù hợp nhé

Ở bài viết hướng dẫn cài LEMP mình sử dụng MariaDB, nhưng nếu bạn muốn sử dụng MYSQL có thể xem bài viết: Hướng dẫn cài MySQL trên Linux

Đăng nhập vào MariaDB bằng lệnh:

mysql -u root -p

Sau khi nhập password để đăng nhập. Bạn sử dụng lệnh sau để tạo database:

CREATE DATABASE wpdb;

Nếu bạn muốn tạo user riêng cho database này thì sử dụng lệnh:

CREATE USER 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Nhớ cấp quyền cho user truy cập vào database vừa tạo nhé:

GRANT ALL PRIVILEGES ON wpdb.* TO wpuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';

Refresh MariaDB để reload lại quyền:

FLUSH PRIVILEGES;

Gõ exit hoặc Ctrl + D  để thoát khỏi MariaDB

Cấu hình Wordpress

Đổi tên file config của wordpress:

cd /home/nginx/hlml
cp wp-config-sample.php wp-config.php

Mở file WordPress config để cấu hình:

vi wp-config.php

Tìm tới các trường DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD để thay bằng cấu hình username, password mà bạn đã tạo ở các bước trên.


[quangcao1]

Nhiều bạn cấu hình workpress xong nhưng khi tải plugin hay theme hay xuất hiện hộp thoại hỏi user/pass FTP server là do chưa cấp quyền cho thư mục web sau khi copy source wordpress. Chuyển owner của thư mục wordpress sang user của nginx hoặc apache (nếu cài LAMP).

chown nginx:nginx /home/nginx/html/*

hoặc

chown apache:apache /home/nginx/html/*

Cài đặt Wordpress trên trình duyệt

Sau khi thực hiện xong các thao tác trên server bạn đã có thể sử dụng trình duyệt để tiếp tục các bước cài đặt cơ bản cho website của mình đó:

Truy cập và địa chỉ: http://IP/Domain/wp-admin/install.php

IP/Domain là địa chỉ IP hoặc tên miền của bạn. Nếu không truy cập được nhớ kiểm tra tường lửa đã mở port cho dịch vụ web chưa nhé.

Các bạn thiết lập username, password, ngôn ngữ, database,…

Lưu ý dòng: Discourage search engines from indexing this site

Nếu tích chọn có nghĩ là bạn không cho phép các công cụ tìm kiếm như google tìm thấy website của bạn.

Trên đây là cách cài đặt wordpress trên LEMP Server. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: Cấu hình tường lửa trên Centos