Cài đặt virtualbox 5.2 trên Linux Mint 19 / Linux Mint 18

Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt VirtualBox trên Linux Mint 19 / Linux Mint 18

Install VirtualBox 5.2 on Linux Mint 19 / Linux Mint 18

Thêm public key của Oracle VirtualBox repository vào hệ thống

Thêm VirtualBox repository bằng lệnh sau:

Cập nhật hệ thống.

Cài đặt VirtualBox 5.2:

Xem thêm: So sánh VirtualBox và VMware

Khởi động VirtualBox

Mở VirtualBox bằng cách chọn  Menu >> Administration >> Oracle VM VirtualBox.

Hoặc gõ lệnh:

Sau đó bạn có thể tiến hành tạo máy ảo theo ý mình.

Chúc các bạn thành công.Xem thêm: Các bài viết về hệ điều hành Linux

Source: itzgeek

Share: