Cài đặt Gulp.js trên Ubuntu 18.04/16.04 LTS,Debian 9/8

Gulp là một công cụ giúp các lập trình viên tự động hóa nhiều công việc trong quá trình phát triển sản phẩm. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Gulp.js trên Ubuntu 18.04/16.04 LTS,Debian 9/8 Cài đặt Node.js Để cài Gulp, trước hết bạn phải cài node.js lên Ubuntu và Debian, đơn giản như […]

Share:
Continue Reading

Cài đặt Gulp.js trên Fedora 28/27/26 – Linux Mint 19/18 – CentOS/RHEL 7/6

Gulp là một công cụ giúp các lập trình viên tự động hóa nhiều công việc trong quá trình phát triển sản phẩm. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Gulp.js trên Fedora 28/27/26 – Linux Mint 19/18 – CentOS/RHEL 7/6 Cài đặt Node.js Để cài Gulp, trước hết bạn phải cài node.js, đơn […]

Share:
Continue Reading