Install Opencv 3.3 on Centos

Install Opencv 3.3 on Centos

OpenCV là gì?

OpenCV là một thư viện mã nguồn mở hàng đầu cho thị giác máy tính (Computer Vision), xử lý ảnh (Image Processing) và máy học (Machine Learnning). Nó chứa hàng ngàn thuật toán tối ưu hoá , trong đó cung cấp một bộ công cụ phổ biến cho các ứng dụng về thị giác máy tính. OpenCV đang được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng , từ khâu hình ảnh Street View của Google tới việc chạy các chương trình nghệ thuật tương tác , nhận diện khuôn mặt , hay Robot , xe hơi tự lái …….

OpenCV bắt đầu được đưa vào một dự án nghiên cứu bởi Intel vào năm 1999. Nó bắt đầu được phát triển kể từ đó, và được tiến hoá để hỗ trợ các công nghệ hiện đại như OpenGL , OpenCL và các nền tảng trên IOS , Android.

OpenCV là một API được viết bằng C++ bao gồm các module chứa hàng loạt các chức năng , từ chuyển đổi màu sắc hình ảnh ở mức độ thấp tới các công cụ máy học cấp cao.

(Theo viblo.asia)

Cài đặt OpenCV 3.3 trên Centos OS

Cài đặt các thư viện và công cụ cần thiết

# yum -y install http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
# yum -y groupinstall "Development Tools"
# yum -y install wget unzip opencv opencv-devel gtk2-devel cmake

Tải gói cài đặt OpenCV 3.3

# wget https://downloads.sourceforge.net/project/opencvlibrary/opencv-unix/3.3.0/opencv-3.3.0.zip

Các phiên bản khác các bạn có thể xem ở đây: sourceforge.net

Giải nén và cài đặt

# unzip opencv-3.3.0.zip
# cd opencv-3.3.0
# mkdir -p build
# cd build
# cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ..
# make -j 4
# sudo make install
# sudo sh -c 'echo "/usr/local/lib" > /etc/ld.so.conf.d/opencv.conf'
# sudo ldconfig

Chúc các bạn thành công!