Phím tắt trên Windows 10: sao chép, cắt dán và một số chức năng chung.

Phím tắt trên Windows 10: sao chép, cắt dán và một số chức năng chung.

Hệ điều hành Windows nói chung và Win 10 nói riêng có hệ thống phím tắt rất đa dạng. Nếu nhớ các phím/tổ hợp phím này sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian trong quá trình sử dụng. Mời các bạn cùng tìm hiểu loạt bài giới thiệu phím tắt trên Windows 10 nhé:

Xem thêm:

Phím tắt trên Windows 10: Logo Windows + ?

Phím tắt trên Windows 10: Command Prompt, Dialog box, File Explorer, Taskbar

Phím tắt về sao chép, cắt dán và một số chức năng chung khác.

Phím tắt Chú thích
Ctrl + X Cắt nội dung đã chọn
Ctrl + C (hoặc Ctrl + Insert) Sao chép nội dung đã chọn
Ctrl + V (hoặc Shift + Insert) Dán nội dung đã chọn
Ctrl + Z Quay lại hành động trước
Alt + Tab Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở
Alt + F4 Đóng mục hiện tại hoặc thoát ứng dụng hiện tại
Phím logo Windows  + L Khóa PC
Phím logo Windows  + D Hiển thị desktop bằng cách hạ tất cả ứng dụng đang mở xuống Taskbar
F2 Đổi tên mục đã chọn
F3 Tìm kiếm tệp hoặc thư mục trong File Explorer
F4 Hiển thị danh sách thanh địa chỉ trong File Explorer
F5 Làm mới cửa sổ hiện tại
F6 Chuyển đổi giữa các yếu tố màn hình trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền
F10 Kích hoạt thanh Menu trong ứng dụng hiện tại
Alt + F8 Hiển thị mật khẩu trên màn hình đăng nhập
Alt + Esc Chuyển đổi giữa các mục theo thứ tự chúng được mở
Alt + chữ cái được gạch dưới Thực hiện lệnh cho chữ cái đó
Alt + Enter Hiển thị thuộc tính cho mục đã chọn
Alt + Phím cách Mở menu lối tắt cho cửa sổ hiện tại
Alt + Mũi tên trái Quay lại
Alt + Mũi tên phải Đi tới
Alt + Page Up Di chuyển lên một màn hình
Alt + Page Down Di chuyển xuống một màn hình
Ctrl + F4 Đóng tài liệu hiện hoạt (trong các ứng dụng ở chế độ toàn màn hình và cho phép bạn mở nhiều tài liệu cùng một lúc)
Ctrl + A Chọn tất cả các mục trong một tài liệu hoặc cửa sổ
Ctrl + D (hoặc Delete) Xóa mục đã chọn và chuyển mục đó vào Thùng rác
Ctrl + R (hoặc F5) Làm mới cửa sổ hiện tại
Ctrl + Y Làm lại một hành động
Ctrl + Mũi tên phải Di chuyển con trỏ đến đầu từ tiếp theo
Ctrl + Mũi tên trái Di chuyển con trỏ đến đầu từ trước đó
Ctrl + Mũi tên xuống Di chuyển con trỏ đến đầu đoạn tiếp theo
Ctrl + Mũi tên lên Di chuyển con trỏ đến đầu đoạn trước đó
Ctrl + Alt + Tab Sử dụng các phím mũi tên để chuyển đổi giữa tất cả các ứng dụng đang mở
Ctrl + Alt + Shift + phím mũi tên Khi một nhóm hoặc ô xếp nằm trong tiêu điểm trên menu Bắt đầu, di chuyển nhóm hoặc ô xếp đó theo hướng được chỉ định
Ctrl + phím mũi tên (để di chuyển đến một mục) + Phím cách Chọn nhiều mục riêng lẻ trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền
Ctrl + Shift với một phím mũi tên Chọn khối văn bản
Ctrl + Esc Mở menu Bắt đầu
Ctrl + Shift + Esc Mở Trình quản lý Tác vụ
Ctrl + Shift Chuyển đổi bố trí bàn phím khi có nhiều bố trí bàn phím khả dụng
Shift + F10 Hiển thị menu lối tắt cho mục đã chọn
Shift với phím mũi tên bất kỳ Chọn nhiều hơn một mục trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền hoặc chọn văn bản trong tài liệu
Shift + Delete Xóa mục đã chọn mà không phải chuyển mục đó vào Thùng rác trước
Mũi tên phải Mở menu tiếp theo phía bên phải hoặc mở menu con
Mũi tên trái Mở menu tiếp theo phía bên trái hoặc đóng menu con
Esc Ngừng hoặc rời khỏi tác vụ hiện tại

Nguồn: Microsoft