Cài đặt python pip và python library offline

Linux Python

Khi làm việc hay triển khai hệ thống Linux việc cài đặt môi trường cho ứng dụng hết sức quan trọng. Nếu từ đầu chúng ta quên cài, hoặc khi nâng cấp hệ thống cần cài đặt thêm trong khi server lại không được kết nối internet dẫn đến việc cài đặt không đơn giản như ban đầu. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt python pip và các python library không cần kết nối internet.

Vì server cần cài không thể kết nối internet nên trong bài viết này sau khi download các packages cần thiết ở máy có internet sau đó copy qua server cần cài để thực thi câu lệnh cài đặt.

Xem thêm: Sao chép file giữa các máy linux bằng câu lệnh SCP

Cài đặt Python pip

Download pip

Bạn có thể download tất cả các phiên bản của pip ở đây: https://pypi.org/simple/pip/

Ở đây mình sẽ download pip 8.1.2

Cài đặt pip

Sau khi tải các bạn cài đặt bằng lệnh sau:

Kiểm tra

Kiểm tra phiên bản pip đã cài bằng lệnh sau:

Cài đặt python library

Cách đơn giản nhất để cài các python library là sử dụng câu lệnh pip. Trong môi trường có internet, khi cần cài một thư viện nào đó chúng ta chỉ cần thực thi câu lệnh:

Ví dụ: pip install pysftp

Để cài đặt offline các packages bằng pip chúng ta sẽ tiến hành download các file .whl của packages đó. Tuy nhiên, bạn sẽ gặp trường hợp một thư viện bao gồm các file .whl.tar.gz. Cách đơn giản để download đầy đủ tất cả các tập tin cần thiết cho một thư viện nào đó các bạn sử dụng lệnh sau:

Để hướng dẫn các bạn cài đặt cho 2 trường hợp trên mình sẽ lấy ví dụ cách tải và cài đặt 2 thư viện setuptools và pysftp như sau:

Cài đặt Setuptools

Download tập tin .whl

Sau khi tải về ta có tập tin sau:

Cài đặt

Cài đặt pysftp

Download các tập tin cần thiết:

Sau khi tải về ta có tập tin sau:

Cài đặt:

Trên đây là bài viết hướng dẫn cài đặt python pip và python library offline. Chúc các bạn thành công.

Share: