Tạo và sử dụng Alias Command trong Linux

Linux

Alias về cơ bản là 1 lối tắt (shortcut) thay thế cho 1 câu lệnh dài trong Linux. Alias trong Linux  tương tự với Shortcut trong Windows. Nó giúp cho người dùng không phải nhớ và nhập các câu lệnh dài khi muốn chạy 1 chương trình.

Ví dụ bạn khai báo alias pinggoogle=’ping google.com’ sau đó chỉ cần gõ pinggoogle sẽ tương đương với ping google.com

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo và sử dụng lệnh Alias trong Linux

Liệt kê danh sách lệnh Alias

Sử dụng lệnh sau để liệt kê danh sách Alias command

Tạo Alias

Để thêm mới 1 alias ta dùng lệnh

Ví dụ

Chúng ta có thể tạo 1 alias cho lệnh  yum như sau:

Như vậy mỗi lần cần cài đặt phần mềm chúng ta chỉ cần gõ install thay vì phải gõ  sudo yum install – y Ví dụ cài đặt wget bằng lệnh sau:

Lưu các Alias

Cách tạo Alias trên chỉ mang tính tạm thời, nếu tắt terminal hệ thống sẽ không tự lưu cho lần sử dụng tiếp theo. Các Alias sẽ được định nghĩa và lưu trong file ~/.bashrc hoặc ~/.bash_profile Sau khi tạo alias bằng lệnh trên bạn sử dụng lệnh sau để lưu:

hoặc

Bạn có thể tạo lệnh và lưu trực tiếp vào file bashrc bằng lệnh sau:

Xóa Alias

Để xóa 1 alias sử dụng lệnh sau:

Hoặc chúng ta có thể dùng cách sau:

Lệnh trên sẽ xóa alias có tên alias_name ra khỏi hệ thống.

Thực thi câu lệnh bỏ qua Alias

Alias giúp chúng ta tiết kiệm thời gian khi gõ lệnh nhưng không phải lúc nào hay không phải câu lệnh quan trọng nào cũng sử dụng các lệnh Alias.

Tuần tự để hệ thống thực thi một lệnh như sau:

Ví dụ khi gõ lệnh command_name hệ thống sẽ kiểm tra có được khai báo trong danh sách các Alias hay không? Nếu có sẽ thực thi theo như đã khai báo, nếu không sẽ thực thi như một câu lệnh bình thường.

Để hệ thống bỏ qua việc kiểm tra danh sách Alias ta sử dụng cú pháp sau:

Việc thêm tiền tố trước command_name có tác dụng bỏ qua việc kiểm tra danh sách Alias và thực thi nó như một câu lệnh bình thường.

Một số Alias thông dụng

Sau đây mình xin giới thiệu một số Alias thông dụng:

Quản lí các gói

File và thư mục

Lệnh CD

Lệnh cd được dùng thường xuyên vì nó là lệnh di chuyển tới các thư mục làm việc. Ví dụ mình thường xuyên vào một số thư mục nên đã viết ngắn lại bằng Alias như sau:

SSH

Apache, MySQL, PHP (LAMP), MAMP

Một số alias hữu ích khác

Chúc các bạn thành công.

Share: