Tạo máy ảo trên ESXi 6.5: Windows Server 2016

Tiếp theo loạt bài về chủ để Virtualization, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo máy ảo trên ESXi 6.5, và cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo đó. Xem thêm: Cài đặt và cấu hình ESXi 6.5 Kết nối ESXi 6.5 và share storage. Kích hoạt SSH trên ESXi Upload files […]

Share:
Continue Reading

Upload files lên VMware vSphere datastore

Khi triển khai hệ thống ảo hóa VMware, bạn cần phải upload file ISO cài đặt Windows/Linux, file VMDK (Virtual Machine Disk), VMX config files,… lên vSphere datastore. Có nhiều cách upload file lên vSphere datastore, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn một số cách upload file lên vSphere datastore. Xem thêm: Cài đặt và cấu […]

Share:
Continue Reading

Kích hoạt SSH Remote Access để kết nối ESXi qua SSH Client

Ngoài việc sử dụng VMware vSphere Client hay Web Client thì chúng ta có thể kết nối đến ESXi thông qua các SSH Client như Putty hay WinSCP. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn Kích hoạt SSH Remote Access để kết nối ESXi qua SSH Client. Xem thêm: Cài đặt và cấu hình ESXi […]

Share:
Continue Reading

Kết nối ESXi 6.5 và iSCSI shared storage mạng nội bộ

Xem thêm: Cài đặt ESXi 6.5 Host ESXi có thể kết nối đến các hệ thống lưu trữ mở rộng thông qua giao thức iSCSI (Internet Small Computer System Interface), là một giao thức chạy trên nền TCP/IP, cho phép kết nối tới Storage bằng đường Network (LAN/WAN). Một giao thức khác cũng được sử […]

Share:
Continue Reading