Kết nối ESXi 6.5 và iSCSI shared storage mạng nội bộ

Kết nối ESXi 6.5 và iSCSI shared storage mạng nội bộ

Xem thêm: Cài đặt ESXi 6.5 Host

ESXi có thể kết nối đến các hệ thống lưu trữ mở rộng thông qua giao thức iSCSI (Internet Small Computer System Interface), là một giao thức chạy trên nền TCP/IP, cho phép kết nối tới Storage bằng đường Network (LAN/WAN). Một giao thức khác cũng được sử dụng rộng rãi cho các kết nối lưu trữ  là Network File System (NFS). Bài viết này sẽ giới thiệu cách kết nối ESXi đến iSCSI shared storage.

Chuẩn bị

  • ESXi Host có ít nhất 2 card mạng (1 cái dùng để quản lý, cái còn lại để truyền dữ liệu)
  • Bộ nhớ lưu trữ chia sẻ qua giao thức iSCSI
  • Switch kết nối giữa ESXi và iSCSI Storage
  • vSphere Client Software

Cấu hình mạng

Đầu tiên chúng ta phải thêm card mạng kết nối đến iSCSI Storage bằng cách:

Networking > VMkernel NICs > Add VMkernel NIC

Tiếp theo chúng ta đặt tên group cũng như cấu hình IP. Lưu ý là iSCSI storage nằm trên subnet khác.

Hoàn thành ta sẽ có kết quả như sau:

Tiếp theo đến phần Virtual Switches

Networking > Virtual Switches > chọn vSwitch0 > Edit settings. Ở đây bạn click mở rộng chỗ NIC teaming và kiểm tra chắc chắn 2 card mạng đã ở trạng thái active.  Nếu vì lý do nào đó chưa active thì bạn hãy active nó lên.

Tiếp theo chuyển sang tab Port Groups

Mở rộng Nic teaming -> chọn Yes mục Override failover order. Sử dụng card mạng dành cho iSCSI (vmnic1)

Tiếp theo làm tương tự các bước trên đối với Management Network và VM network, nhưng bây giờ chỉ sử dụng vmnic0.

Cấu hình iSCSI adapter

Sau khi hoàn thành các bước trên, chúng ta bật iSCSI như sau:

Vào Storage > Adapters  > configure iSCSi.

Chọn Enabled ở dòng iSCSI enabled

Sau đó đến mục Dynamic targets -> click Add dynamic target -> Save configuration.

Sau khi lưu cấu hình, chúng ta quay trở lại Storage > Adapters > Configure iSCSI. Bạn sẽ thấy phần Static targets xuất hiện các section populated.

Nếu đến bước này không như trên thì bạn kiểm tra lại quá trình cấu hình từ đầu nhé.

Tiếp theo, chúng ta chuyển sang tab Datastores -> New datastore và tạo một  Virtual Machine File System (VMFS) datastore.

Đặt tên cho datastore

Chọn VMFS 6 . (mặc định VMFS 5 được chọn)

Chọn Finish để hoàn tất

Click Refresh để cập nhật Data storage vừa tạo.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành các bước kết nối ESXi 6.5 với iSCSI storage. Nếu bạn muốn kết nối một ESXi host khác vào iSCSI thì bạn không cần tạo mới data storage. Bởi vì nhiều ESXi có thể cùng sử dụng chung iSCSI data storage.

Chúc các bạn thành công.

Tham khảo từ 4sysops.com
[quangcao1]