Sử dụng docker: export/import , save/load container

Xem thêm: Docker là gì? Sử dụng Docker như thế nào? Truyền lệnh từ Host vào Docker Container Sử dụng Docker: Export/Import, Save/Load Container Sử dụng Docker: Dockerfile Để sao lưu Docker container hoặc copy container sang một máy khác, ta có thể sử dụng 2 câu lệnh sau: docker export: xuất một container đang […]

Share:
Continue Reading

Truyền lệnh từ Host vào Docker Container

Xem thêm: Docker là gì? Sử dụng Docker như thế nào? Truyền lệnh từ Host vào Docker Container Sử dụng Docker: Export/Import, Save/Load Container Sử dụng Docker: Dockerfile Docker là gì? Docker là một nền tảng mở dành cho các lập trình viên, quản trị hệ thống dùng để xây dựng, vận chuyển và chạy […]

Share:
Continue Reading

Cài đặt WordPress trên LEMP server

Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB) trên Centos 7. Bài này sẽ là cách cài đặt WordPress trên LEMP Server. Giới thiệu về WordPress WordPress là một Open Source được viết bằng  PHP và sử dụng MySQL database. Là ngôn ngữ lập trình website được ra mắt lần đầu tiên […]

Share:
Continue Reading

Cài đặt và sử dụng htop, sysstat: Công cụ giám sát hệ thống Linux

Ngoài những công cụ có sẵn trong Linux thì mình hay sử dụng htop và các câu lệnh của sysstat để kiểm tra, giám sát máy chủ Linux. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt, sử dụng các công cụ nói trên.

Share:
Continue Reading

Những câu lệnh không nên thử trên máy chủ của bạn

Trên Linux có những câu lệnh mà chạy 1 lần, hối hận …như thế nào thì tùy tầm quan trọng của máy chủ đó 🙂 Chúng ta cùng tìm hiểu mức độ nguy hiểm của những dòng lệnh đó nhé. Xóa tất cả mọi thứ rm -rf / Lệnh rm -rf / sẽ xóa tất […]

Share:
Continue Reading

Sử dụng crontab để lập lịch trên Linux

Crontab trên Linux là một công cụ giúp bạn lập lịch để thực thi các ứng dụng, các script, … một cách tự động. Ví dụ: Lập lịch sao lưu mã nguồn cơ sở dữ liệu website tự động. Bây giờ cùng tìm hiểu crontab trên Linux nhé Cài đặt Để cài đặt bạn sử dụng […]

Share:
Continue Reading

Sử dụng vi editor trong Linux như thế nào?

Linux sau khi cài đặt luôn được tích hợp sẵn trình soạn thảo văn bản Vi editor (hay Vim). Nếu bạn sử dụng thành thạo Vi/Vim thì trong môi trường Console không cần cài thêm trình soạn thảo nào cả, bởi vi có đủ chức năng cho bạn sử dụng. Mở file với vi # vi /filepath/filename […]

Share:
Continue Reading