Cài đặt và sử dụng htop, sysstat: Công cụ giám sát hệ thống Linux

Cài đặt và sử dụng htop, sysstat: Công cụ giám sát hệ thống Linux

Ngoài những công cụ có sẵn trong Linux thì mình hay sử dụng htop và các câu lệnh của sysstat để kiểm tra, giám sát máy chủ Linux. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt, sử dụng các công cụ nói trên.

Htop

Cài đặt trên RHEL/Centos

Để cài đặt Htop trên RHEL/Centos thì chúng ta phải cài đặt  EPEL repository. Cụ thể như sau:

Trên RHEL/CentOS 32 bit
  • RHEL/CentOS 5 
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm 
# rpm -ihv epel-release-5-4.noarch.rpm
  • RHEL/CentOS 6 
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
# rpm -ihv epel-release-6-8.noarch.rpm
Trên RHEL/CentOS 64 bit
  •  For RHEL/CentOS 7
# wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-10.noarch.rpm
# rpm -ihv epel-release-7-10.noarch.rpm
  • For RHEL/CentOS 6 
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
# rpm -ihv epel-release-6-8.noarch.rpm
  • For RHEL/CentOS 5 
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
# rpm -ihv epel-release-5-4.noarch.rpm

Sau khi thêm EPEL repository sử dụng lệnh yum để cài đặt Htop:

# yum install htop

Cài đặt trên Fedora

Trên Fedora đơn giản hơn nhiều, bạn chỉ cần thực hiện lệnh sau:

# yum install htop

Đối với Fedora 22+ 

# dnf install htop

Cài đặt trên Debian và Ubuntu

Để cài đặt Htop trên Debian và Ubuntu bạn thực hiện lệnh:

# sudo apt-get install htop

Sử dụng Htop

Để sử dụng htop bạn chỉ cần gõ lệnh:

#htop


[quangcao1]
Bạn có thể theo dõi tình trạng sử dụng CPU, Ram, Swap,…. rất trực quan và dễ sử dụng phải không nào 🙂

Một số phím chức năng, phím tắt của Htop

Mô tả

Phím Chức năng

Shortcut

 Help F1 h
Setup F2 s
Search Process F3 /
Invert Soft Order  F4  i
 Tree  F5  t
 Nice – (Change Priority)  F6  >
 Nice + (Change Priority)  F7  [
 Kill a Process  F8  ]
 Quit  F9  q

Sysstat là một gói cài đặt bao gồm nhiều công cụ để giám sát hệ thống như mpstat, iostat, pidstat,…

Cài đặt trên Fedora/CentOS/RedHat

# yum install sysstat -y 

Cài đặt trên Debian/Ubuntu

# apt-get install sysstat -y

Sử dụng một số công cụ của Sysstat

mpstat

mpstat là công cụ để theo dõi hoạt động của CPU, để sử dụng các bạn thực hiện lệnh:

#mpstat

Để xem tất cả các nhân của CPU có thể thêm tùy chọn sau:

#mpstat -p ALL 2

Trong đó 2 là mỗi 2 giây sẽ xuất ra màn hình kết quả tiếp theo.

pidstat

pidstat là công cụ kiểm tra Process ID, để sử dụng bạn thực hiện lệnh:

#pidstat

Ngoài ra có các tùy chọn như:

# pidstat -p ALL

Xem tất cả Process ID

# pidstat -d 2

Thống kê I/O của hệ thống, refresh sau mỗi 2 giây. Dùng để kiểm tra tiến trình nào đang chiếm tài nguyên hệ thống để có biện pháp xử lý.

# pidstat -t -p 22 2 3

Theo dõi Process ID 22, xuất kết quả 3 lần, refresh sau mỗi 2 giây.

iostat

iostat dùng để hiển thị tình trạng CPU và I/O của các phân vùng trên hệ thống, bạn thực hiện lệnh:
[quangcao]
#iostat

Chỉ hiện CPU:

# iostat -c

Chỉ hiện I/O phân vùng:

# iostat -d
vmstat

vmstat là một công cụ thu thập và báo cáo dữ liệu về tài nguyên sử dụng memory, swap và processer trong thời gian thực, để sử dụng bạn thực hiện lệnh:

#vmstat 1 10

Trong đó 1 là mỗi 1 giây sẽ xuất dữ liệu 1 lần, 10 là số lần xuất dữ liệu.

sar

sar là công cụ để xem báo cáo về tình trạng của hệ thống, để sử dụng bạn thực hiện lệnh:

#sar

Ngoài ra còn có các tùy chọn sau:

# sar -u -o sarreport 2 5

Tạo 1 file sarreport, -u (thu thập thông tin của CPU), 2 (refresh mỗi 2 giây), 5 (số dòng báo cáo)

# sar -r 1 3

Xuất báo cáo về bộ nhớ, refresh sau mỗi 1 giây, số dòng báo cáo được xuất ra màn hình là 3 dòng.

Trên đây là một số hướng dẫn cài đặt và sử dụng Htop cũng như một số công cụ nằm trong gói Sysstat. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm các bài viết về: Thủ thuật Linux

Tham khảo: techmin