CURL Command in Linux: Giới thiệu lệnh Curl

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh curl (cURL) trong Linux. cURL là 1 tiện ích mạnh mẽ hỗ trợ nhiều giao thức như HTTP, HTTPS và FTP. Nó hỗ trợ nhiều tính năng bao gồm POST, cookies, chứng thực, tải các tập tin được chia nhỏ, giới hạn tốc độ tải tập tin, giới […]

Share:
Continue Reading

Những câu lệnh không nên thử trên máy chủ của bạn

Trên Linux có những câu lệnh mà chạy 1 lần, hối hận …như thế nào thì tùy tầm quan trọng của máy chủ đó 🙂 Chúng ta cùng tìm hiểu mức độ nguy hiểm của những dòng lệnh đó nhé. Xóa tất cả mọi thứ rm -rf / Lệnh rm -rf / sẽ xóa tất […]

Share:
Continue Reading

Tổng hợp câu lệnh Linux: Mạng và Tường lửa

Loạt bài tổng hợp câu lệnh Linux: Xem thông tin hệ thống Tập tin và thư mục (1) Tập tin và thư mục (2) Làm việc với tập tin định dạng TEXT Cài đặt ứng dụng Quản trị hệ thống Để kết thúc loạt bài tổng hợp câu lệnh Linux, mình sẽ giới thiệu các […]

Share:
Continue Reading

Tổng hợp câu lệnh Linux: Quản trị hệ thống

Loạt bài tổng hợp câu lệnh Linux: Xem thông tin hệ thống Tập tin và thư mục (1) Tập tin và thư mục (2) Làm việc với tập tin định dạng TEXT Cài đặt ứng dụng Mạng và Tường lửa Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về các lệnh quản trị hệ thống. Nhóm và […]

Share:
Continue Reading

Tổng hợp câu lệnh Linux: Cài đặt ứng dụng

Loạt bài tổng hợp câu lệnh Linux: Xem thông tin hệ thống Tập tin và thư mục (1) Tập tin và thư mục (2) Làm việc với tập tin định dạng TEXT Quản trị hệ thống Mạng và Tường lửa Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu câu lệnh dùng để cài đặt ứng dụng […]

Share:
Continue Reading

Tổng hợp câu lệnh Linux: Làm việc với tập tin định dạng text (.txt)

Loạt bài tổng hợp câu lệnh Linux: Xem thông tin hệ thống Tập tin và thư mục (1) Tập tin và thư mục (2) Cài đặt ứng dụng Quản trị hệ thống Mạng và Tường lửa Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu các lệnh làm việc với tập tin văn bản (.txt) So sánh, sắp […]

Share:
Continue Reading

Tổng hợp câu lệnh Linux: Tập tin và thư mục (2)

Loạt bài tổng hợp câu lệnh Linux: Xem thông tin hệ thống. Tập tin và thư mục (1) Làm việc với tập tin định dạng TEXT Cài đặt ứng dụng Quản trị hệ thống Mạng và Tường lửa Chúng ta tiếp tục tìm hiểu các lệnh Linux về tập tin và thư mục nhé. Cấp […]

Share:
Continue Reading

Tổng hợp câu lệnh Linux: Tập tin và thư mục (1)

Loạt bài tổng hợp câu lệnh Linux: Xem thông tin hệ thống. Tập tin và thư mục (2) Làm việc với tập tin định dạng TEXT Cài đặt ứng dụng Quản trị hệ thống Mạng và Tường lửa Tiếp theo sẽ là các câu lệnh cho tập tin và thư mục. Lệnh về tập tin […]

Share:
Continue Reading

Tổng hợp câu lệnh Linux: Xem thông tin hệ thống.

Loạt bài tổng hợp câu lệnh Linux: Tập tin và thư mục (1) Tập tin và thư mục (2) Làm việc với tập tin định dạng TEXT Cài đặt ứng dụng Quản trị hệ thống Mạng và Tường lửa Mặc dù Linux là hệ điều hành có giao diện GUI nhưng bất cứ ai làm […]

Share:
Continue Reading