Cài chứng chỉ SSL miễn phí của Let’s Encrypt cho web server trên Ubuntu

Ubuntu

Sau bài giới thiệu chứng chỉ SSL Let’s Encrypt, nay mình sẽ viết bài hướng dẫn cài chứng chỉ ssl miễn phí của let’s encrypt cho web server trên Ubuntu.

CÀI CHỨNG CHỈ SSL MIỄN PHÍ CỦA LET’S ENCRYPT LÊN UBUNTU (14.04, 16.04, 17.10, 18.04)

Truy cập vào VPS, Server với quyền root, cài đặt repositories và Certbot script, bạn kiểm tra xem mình đang sài web server apache hay nginx để cài đặt script cho đúng nha.

Nếu bạn sài web server là Apache, login ssh bằng root thì các bạn bỏ chữ sudo phía trước đi nha.

Bắt đầu chạy lệnh cấp SSL certificate Let’s Encrypt.

Nếu bạn sài web server là Nginx, nếu login ssh bằng root thì các bạn khi chạy lệnh bỏ chữ sudo ra giúp mình nha.

Nếu bạn sài web server proxy như HAProxy, Web Server tự compile từ source, hay một web server nào không nằm trong các web server được hổ trợ và kiểm duyệt từ Certbot thì bạn dùng lệnh sau xin cấp SSL rồi cấu hình SSL bằng tay cho web server của mình.

Như vậy là việc cài đặt Certbot và cấp SSL Let’s Encrypt đã xong, đối với bạn nào mà cài web server từ package manager yum hoặc apt-get và đã chọn option cài đặt và cấu hình tự động thì lúc này chỉ cần restart web server lại và thưởng thức thôi.

Source

Share: