Cài đặt Gulp.js trên Ubuntu 18.04/16.04 LTS,Debian 9/8

Gulp là một công cụ giúp các lập trình viên tự động hóa nhiều công việc trong quá trình phát triển sản phẩm. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Gulp.js trên Ubuntu 18.04/16.04 LTS,Debian 9/8 Cài đặt Node.js Để cài Gulp, trước hết bạn phải cài node.js lên Ubuntu và Debian, đơn giản như […]

Share:
Continue Reading