Cài đặt PostgreSQL 11 trên Centos 6/7,Fedora 28/27/26

PostgreSQL là gì? PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở tiên tiến mà mục đích chính là tuân thủ theo chuẩn và khả năng mở rông. PostgreSQL hay còn gọi là Postgree áp dụng chuẩn SQL ANSI/IOS cùng với các phiên bản. So với các hệ quản trị […]

Share:
Continue Reading