Tự động Backup và Upload lên Google Drive

Sao lưu dữ liệu trên máy chủ là công việc rất quan trọng để đảm bảo an toàn dữ liệu. Ví dụ việc sao lưu dữ liệu Website sẽ giúp các bạn phục hồi website nhanh chóng khi có sự cố xảy ra. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo script tự động […]

Chia sẻ bài viết nhé bạn:
Share
Continue Reading

Google “khai tử” ứng dụng Google Drive trên Windows/Mac

Google thông báo họ sẽ chính thức ngừng hỗ trợ app Google Drive trên PC (Windows/Mac) từ ngày 11/12/2017 và chính thức chấm dứt hoạt động của app này vào ngày 12/3/2018… Google thông báo sẽ chính thức ngừng hỗ trợ app Google Drive trên PC (Windows/Mac) từ ngày 11/12/2017 và chính thức chấm dứt hoạt động […]

Chia sẻ bài viết nhé bạn:
Share
Continue Reading