Cài đặt và cấu hình ESXi 6.5 Host

VMware ESXi là gì? VMware ESXi là thành phần quan trọng trong ảo hóa chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp của VMware (VMware vSphere Hypervisor). VMware ESXi là hệ điều hành cho phép các máy ảo chạy trên nó, có thể coi là thành phần quan trọng nhất trong bộ ảo hóa . VMware ESXi […]

Chia sẻ bài viết nhé bạn:
Share
Continue Reading