Thay đổi kích thước phân vùng ổ cứng trên HĐH Centos

Centos

Khi cài đặt hệ điều hành Windows hay Linux chúng ta sẽ trải qua bước phân chia phân vùng cho hệ thống. Nếu bạn để mặc định hoặc muốn thay đổi kích thước phân vùng trên hệ điều hành Centos thì hãy tham khảo bài viết này nhé.

Mặc định Centos sẽ tự động chia phân vùng tương tự như sau:

Sử dụng lệnh lsblk như trên để kiểm tra kích thước các phân vùng, chúng ta thấy phân vùng root có kích thước 50GB và phân vùng home là 65 GB. Bây giờ mình sẽ xóa phân vùng home và thêm dung lượng trống đó vào phân vùng root bằng các bước sau:

Đầu tiên mình sẽ tiến hành sao lưu dữ liệu ở thư mục /home để tránh mất mát dữ liệu.

Tiếp theo đến bước unmount phân vùng /home/ bằng lệnh sau:

Xem thêm: Hướng dẫn mount/unmount phân vùng trên Linux

Tiếp theo mình sẽ dùng lệnh lvdisplay để hiển thị chi tiết thông tin các logical volumes.

Tiếp theo mình sẽ dùng lệnh lvremove để xóa logical volume /home/

Sử dụng lệnh vgs để xem dung lượng trống sau khi xóa

Tiếp theo là bước thay đổi kích thước cho phân vùng root. Bạn nhập vào dung lượng trống đã kiểm tra ở trên.

Kiểm tra lại kích thước các phân vùng

Để khởi động lại hệ thống mà không bị thay đổi các bạn chỉnh sửa file /etc/fstab

Comment hoặc xóa dòng “/dev/mapper/cl-home /home xfs defaults 0 0”

Khởi động lại và kiểm tra thành quả nào. Chúc các bạn thành công.

Share: