Cài đặt trình duyệt Opera trên CentOS 7

Centos

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trình duyệt Opera trên CentOS 7 / RHEL 7 & Fedora 28 / 27.

Install Opera Browser on CentOS 7 / RHEL 7 & Fedora 28/27

Các bạn thực hiện như sau:

Output:

Chạy lệnh sau để thêm logo ra màn hình:

Mở Opera Browser

Mở trình duyệt bằng những cách sau

CentOS 7 / RHEL 7: Application >> Internet >> Opera.

Install Opera Browser on CentOS 7 - Start Opera Browser on CentOS 7

Fedora 28/27: Activities >> Search for Opera.

Install Opera Browser on Fedora 28 - Start Opera Browser on Fedora 28

Chúc các bạn thành công.

Source

Share: