Cài đặt Java 11 trên CentOS 7/6, Fedora 28-25

Centos

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Java 11 trên CentOS 7/6, RHEL 7/6 và Fedora 28/27/26/25 system.

Xem thêm: Các bài viết về hệ điều hành Centos

Tải Java 11

Tải java bằng lệnh sau:

Sau đó dùng lệnh sau để giải nén:

Cài đặt Java 11

Sau khi giải nén như trên, chúng ta di chuyển vào thư mục java 11 sau khi giải nén để tiến hành các bước tiếp theo như sau:

Chọn 3 để thiết lập java 11 trở thành phiên bản mặc định

Thực hiện các câu lệnh sau để thiết lập javac and jar:

Kiểm tra phiên bản Java

Thực hiện lệnh sau để kiểm tra phiên bản:

Kết quả:

Cài đặt biến môi trường cho Java

  • Cài đặt  JAVA_HOME Variable

  • Cài đặt PATH Variable

Như vậy các cài đặt cho java sẽ tự động load khi khởi động hệ thống.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn

Share: