Cài đặt driver nVidia 1080Ti trên Centos 7

Centos Hardware

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt driver cho card đồ họa nVidia 1080Ti trên Centos 7

Hạ run level

Chúng ta kiểm tra run level hiện tại bằng lệnh

Kết quả trả về như sau:
graphical.target

Dùng lệnh sau để hạ run level (từ chế độ đồ họa về chế đố đa người dùng)

Kiểm tra run level lại lần nữa

Kết quả trả về như sau là OK

multi-user.target

Khởi động lại máy

Tắt nouveau driver

Thực hiện các lệnh sau để disable nouveau driver

Sau đó chỉnh sửa các file sau

Ghi nội dung sau vào file

Tiếp theo làm tương tự

Ghi dòng này vào file

Khởi động lại máy

Kiểm tra driver nouveau đã tắt chưa nếu không có kết quả trả về là OK

 

Tải và cài đặt NVIDIA 1080Ti Driver

Nếu chưa cài wget thì ta cài bằng lệnh sau:

Các bạn tìm kiếm driver tại đây: https://www.geforce.com/drivers

Tải driver của Geforce 1080Ti theo lệnh sau:

Chạy file vừa tải vềđể cài đặt

Nâng run level

Sau khi cài đặt xong driver ta trả về chế độ đồ họa theo lệnh sau:

Kiểm tra lại

Kết quả trả về như sau là OK
graphical.target

Khởi động lại máy

Kiểm tra driver cài thành công hay chưa bằng lệnh

Nếu kết quả trả về như sau:

Chạy lệnh sau để enable Desktop Manager:

Trên đây là hướng dẫn cài đặt driver nVidia Geforce 1080Ti trên Centos 7. Chúc các bạn thành công.

Share: