Cài đặt Docker CE và nvidia-docker trên Centos 7

Centos

Docker có 2 phiên bản, CE( dành cho nhà phát triển, nhóm nhỏ, coder,..) và EE (dành cho doanh nghiệp ). Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Docker CE và nvidia-docker (NVIDIA Container Runtime for Docker ) trên Centos 7

Xem thêm:

Docker là gì?

Sử dụng docker như thế nào?

Sử dụng docker: docker file

Cài đặt driver nVidia 1080Ti trên Centos 7

Cài đặt OpenCV 3.3 trên Centos

Cài đặt Docker CE

Để cài đặt Docker CE chúng ta thực hiện lần lượt các lệnh sau:

Cập nhật hệ thống

Cài đặt Docker CE dependencies

Thêm docker ce repository

Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản mới nhất của Docker CE thì bạn phải enable những repository sau:

Cài đặt docker CE

Cho phép Docker CE chạy không cần lệnh sudo

Khởi động và cho docker tự khởi động cùng máy tính

Cài đặt nvidia-docker

Để dùng được GPU trong Docker Container thì chúng ta phải cài đặt nvidia-docker. Cách cài như sau:

Các bạn có thể cập nhật thông tin mới nhất về nvidia-docker tại đây: https://github.com/NVIDIA/nvidia-docker

Nếu bạn đã cài nvidia-docker 1.0, bạn phải xóa nó và các container liên quan.

# Thêm package repositories

# Cài đặt nvidia-docker2 và reload cấu hình Docker daemon

Sau khi cài đặt xong bạn chạy thử lệnh nvidia-docker để test thử đã cài thành công chưa

Chúc các bạn thành công.

Share: